معرفی هلدینگ

معرفی

درباره هلدینگ

شرکت هلدینگ و یا شرکت مادر که گاهی به صورت مترادف به‌کار برده می شود، همان چیزی است که در زبان انگلیسی، به آن Parent Company می‌گویند یعنی مجموعه ای که تقریباً تمام مالکیت شرکت زیرمجموعه را در اختیار دارد. در چنین حالتی، به شرکت زیرمجموعه‌ هم، شرکت تابعه یا Subsidiary Company گفته می‌شود. البته کسانی که اصطلاح شرکت مادر را به عنوان معادل هلدینگ به کار می‌برند، برای هلدینگ تخصصی هم از اصطلاح شرکت مادر تخصصی استفاده می‌کنند.
هلدینگ ما، ماهیتا شرکتی است که صاحب سهام چند شرکت مختلف است اما صرفا شرکت سرمایه گذاری نیست. بلکه ادعای مدیریتی دارد و تمایل دارد با خریدن بخشی از سهام شرکت‌های زیرمجموعه، در تصمیم گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های داخلی آن‌ها ورود کند و از طریق انتخاب یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره،‌ روی تصمیم‌های شرکت تأثیر بگذارد
هدف ما از گرداندن هلدینگ و تاسیس یا خریداری هر شرکت زیرمجموعه، ارتقای ارزش صاحبان سهام است. ما با شناخت زنجیره ارزشی کسب‌و‌کارها، علاوه بر هلدینگ شدن، موجب کاهش ریسک و منجر به هم‌افزایی هم می‌شویم. در مدیریت استراتژیک هلدینگ ما، چهار نوع هم‌افزایی مورد نظر است:

هلدینگ ما، سعی میکند، با یک برنامه راهبردی درست بین شرکت‌های تابعه این هم افزایی‌ها را ایجاد کند. واقعیت این است که امکان استفاده از منابع آزاد و به اشتراک گذاشتن توانمندی‌ها، صرفه‌جویی در مقیاس وهم چنین قدرت انعطاف‌پذیری بالا، خصوصا در شرکت‌های هلدینگ تخصصی مانند ما، مزیتی است که در شرایط برابر، شرکت‌های دیگر از آن بهره ای ندارند.

به بیان دیگر، وظیفه‌ی ما به عنوان شرکت هلدینگ، نظارت اجرایی، حمایت، تعیینِ پارامترهای مدیریتِ ریسک و قرار دادن افراد مناسب در پُست‌های مناسب است به صورتی که با استراتژی کلی شرکت هلدینگ ما همخوانی داشته باشد. وقتی شرکت‌های فرعی، سودهای سهام را به ما می‌پردازند، می‌توانیم مبالغ دریافتی را در موقعیت‌های دیگر، سرمایه‌گذاری کنیم. یعنی می‌توانیم پولی را از یک شرکت فرعی‌ که پیشرفت کندی دارد، بگیریم و در شرکت فرعی دیگری سرمایه‌گذاری کنیم که عملکرد رضایت‌بخش‌تری داشته است.

هم‌افزایی فروش

هم‌افزایی سرمایه گذاری

هم‌افزایی عملیاتی

هم‌افزایی مدیریتی