خط مشی نظامنامه کیفیت

خط مشی نظامنامه کیفیت

مجموعه ما، به عنوان یک تشکیلات دانش‌محور، پیشتاز و مبتکر، در زمینه کاری خود، با اعتقاد به بهبود مستمر کیفیت و با بهره گیری از دانش روز و فناوری های پیشرفته دنیا تلاش می کند تا هر روز بیش از پیش بر کیفیت فرآیندها و خدمات و محصولات خود بیفزاید تا موجب افزایش رضایتمندی مشتریان و همچنین برآورده کردن خواسته های سایر ذی نفعان شود.

مجموعه ما، جهت تحقق استراتژی های خود در امور فوق، بر این باور است که سرآمدی در استقرار، نگه‌داری و بهبود مستمر سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) مبتنی بر استانداردهای ISO 9001:2015 ، ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018، ضرورتی کلیدی برای موفقیت در هر کسب و کار و مشارکتی مؤثر در توسعه پایدار کشور، می باشد.

در این راستا، مجموعه به منظور تضمین اثربخشی این سیستم جامع مدیریتی، خط مشی خود را در چارچوب اهداف کلان و استراتژی های تدوین شده، به این شرح تعریف نموده است :

خط‌مشی کیفیت در چهارچوب اهداف و استراتژی‌ها

سازماندهی منابع انسانی

سازماندهی منابع انسانی، جذب، به‌سازی و نگهداری کارکنان با ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مناسب و به کارگیری اصول شایسته‌سالاری و جانشین‌پروری

افزایش کیفیت محصولات

افزایش سهم بازار و بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات، با شناخت کافی از عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر فضای کسب و کار

ارتقاٰء توانمندی کارکنان

افزایش توانمندی کارکنان و توسعه آگاهی، مسئولیت پذیری، تعهد، پاسخگویی و مشارکت ایشان در بهبود مستمر فرآیندهای سیستم جامع مدیریتی

حفظ سلامتی کارکنان

تعهد به پیشگیری از بیماری و مصدومیت کارکنان و ارتقاء سلامتی و توانایی جسمی و شادابی روحیه ایشان

افزایش بهره وری

افزایش و توسعه مستمر بهره‌وری، بر اساس مدیریت و برنامه‌ریزی بهینه منابع سازمانی.

حفاظت از محیط زیست

تعهد به حفاظت از محیط زیست به عنوان امانتی ارزشمند، از جمله پیشگیری از آلودگی آب، خاک و هوا و مدیریت پسماندها و ضایعات و همچنین استفاده بهینه از منابع و انرژی ، در کلیه فعالیت‌ها و محصولات و خدمات

مجموعه ما، به عنوان یک تشکیلات دانش‌محور، پیشتاز و مبتکر، درمسئولیت برقراری و حسن اجرای سیستم جامع مدیریت مذکور، بر عهده کلیه کارکنان می‌باشد که با آگاهی کامل، مجموعه را در دست‌یابی به تعالی سازمانی یاری می‌دهند. این خط مشی چارچوب اهداف مجموعه بوده و به منظور حصول اطمینان از مناسب بودن، به لطف الهی سالانه یکبار مورد بازنگری و در صورت نیاز، تجدید نظر قرار می گیرد.